👈 فروشگاه فایل 👉

عوامل مؤثر برای جلوگیری از رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان در محیط خانواده

ارتباط با ما

... دانلود ...

عوامل مؤثر برای جلوگیری از رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان در محیط خانواده

تشكیل خانواده به وسیله زن و مرد با هدف تأمین نیازهای طبیعی و دستیابی به خواسته هایی صورت می گیرد كه تحقق آن مشروط به وجود روابط سالم، احترام متقابل و برخورداری عادلانه ی همسران از ثمرات پیوند زناشویی است

مشخصات فایل

تعداد صفحات

14

حجم

0/13 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

عوامل مؤثر برای جلوگیری از رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان در محیط خانواده

بخش اول

مقدمات

مقدمه:

تشكیل خانواده به وسیله زن و مرد با هدف تأمین نیازهای طبیعی و دستیابی به

خواسته هایی صورت می گیرد كه تحقق آن مشروط به وجود روابط سالم، احترام متقابل و برخورداری عادلانه ی همسران از ثمرات پیوند زناشویی است. در صورتی كه تعدل در حقوق و تكالیف زن و مرد نسبت به یكدیگر برقرار باشد و طرفین آن را بپذیرند، شیرینی زندگی مشترك در كنار تلخی ها و ناكامی های آن، تداوم این همزیستی را تضمین می كند. اما همیشه این گونه نیست و همسران ممكن است خواسته یا ناخواسته شرایط قابل تحمل را به گونه ای تغییر دهند كه نتیجه آن مورد پذیرش یكی یا هر دو نفر نباشد و كم كم خشونت در محیط خانواده یا اشكال گوناگون خود را نشان می دهد و در واقع زنان هستند كه قربانی این نوع خشونت

می شوند و البته به دنبال آن فرزندان خانواده. خشونت علیه زنان در بسیاری از جوامع دیده می شود اما اغلب ناشناخته مانده و به عنوان یكی از امور خشونت علیه زنان از تمامی كشورها و جوامع اقتصادی گزارش شده و بر اساس مدارك موجود، آثار حاصل از آن بسیار گسترده و دورتر از باورهای قبلی در این خصوص است. خشونت، استقلال زنان را از بین می برد و از قدرت آنان به عنوان فرد و عضوی از جماعه

می كاهد . براساس مدارك، تجربه خشونت توسط زنان، علاوه بر تأثیر مستقیم بر تندرستی آنان،‌ آثار مستقیمی بر خانواده ها و جوامع قربانیان دارد. خشونت علیه زنان از دشواری های بزرگ سلامت و حقوق انسانی است. طبق آمار در میان زنانی كه در سنین باروری هستند، وسعت مرگ و ناتوانی حاصل از خشونت علیه زنان باز مرگ و ناتوانی حاصل از سرطان ها برابر بوده و از بیماری های ناشی از سوانح رانندگی و مالاریا بیشتر است.

هنوز از خشونت به عنوان ابزاری برای تداوم و تقویت فرمان برداری زنان از مردان، استفاده می شود. خشونت علیه زنان در محیط خانواده در نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. پسران شاهد خشونت علیه مادرانشان، در دوران بزرگسالی برای حل

اختلاف های خود بیش از سایر پسران به خشونت روی می آورند. دختران شاهد خشونت علیه مادرانشان نسبت به سایر دختران با احتمال بیشتری قربانی خشونت شوهرانشان می شوند.

2.خلاصه

در این تحقیق كوشش شده تاعلاوه بر تعریف خشونت عوامل مستعد كننده و زمینه سایر خشونت خانوادگی علیه زنان و دلایل توجه به موضوع خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس فرضیه، نتایج و پیشنهادات تحقیق می توان عوامل حمایتی را برای مقابله با این نوع خشونت ها در نظر گرفت كه در صورت انجام رساندن آنها شاید از انتقال خشونت خانوادگی علیه زنان از نسلی به نسل دیگر جلوگیری كرد.

بخش دوم

كلیات

1-بیان مسئله:

عوامل مؤثر برای جلوگیری از رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان در محیط خانواده كدامند؟

2-علت انتخاب موضوع

خانواده یك نهاد مقدس است كه می بایستی بر پایه ی تعالیم مكتب حیات بخش اسلام ایجاد گردد و دو ستون اصلی آن یعنی زن و شوهر باید در ایجاد هرچه بیشتر سلوك بین خود كوشش كنند.

برای تحقق این هدف باید عواملی را كه بر سر راه آن قرار دارد یكی یكی مورد بررسی و پژوهش قرار داد و برای حل مسائل موجود در آن ها راه حل ها و پیشنهاداتی را ارائه نمود. و به دنبال پاسخی برای این سئوال بود كه چرا بعضی از این عوامل كه یكی از آن ها خشونت خانوادگی علیه زنان است، سالیان سال ادامه پیدا كرده و هیچ راه حل اساسی برای جلوگیری از این سوء رفتارها علیه زنان در محیط خانواده به كار گرفته نشده و قانونگذار همچنان دست روی دست گذاشته و هیچ نقشی را در این میان به عهده نمی گیرد.

بخش سوم

روش اجرایی پژوهش

1-روش بررسی

روش بررسی در این تحقیق از طریق مطالعات نظری كتابخانه ای و نیز روزنامه و مجلات صورت گرفته كه البته همراه با مطالعات تجربی نیز بوده است.

در قسمت مطالعات تجربی از طریق مصاحبه با زنانی كه مورد این گونه خشونت قرار گرفته اند اطلاعاتی جمع آوری شد كه از آن ها نیز برای تكمیل نوشته ها استفاده شد.

2-فرضیه های اهم

همان گونه كه از مقدمه ی تحقیق و علت انتخاب موضوع خشونت خانوادگی علیه زنان مستفاد می شود فرضیه اهم در این پژوهش وجود ارتباط بین خشونت خانوادگی علیه زنان و مسائل موجود در خانواده و اجتماع از قبیل فقر، تبعیض بین زن و مرد، خود برتر بینی مردان و عدم توجه قانونگذار به حقوق زنان و... است.

بعبارت دیگر چنین فرض شده است كه مشكلات خانوادگی زمینه ساز خشونت هایی هستند كه بر علیه زنان صورت می گیرد. كه با حمایت قانونگذار و احترام به حقوق زنان و دست برداشتن مردان از تعصبات بی مورد و ... بر علیه زنان كاسته شود.

3-محدودیتهای این تحقیق

محدودیت های این تحقیق بیشتر در قسمت جمع آوری اطلاعات بوده است. بدین معنی كه اطلاعات جمع آوری شده فقط از طریق یك سری نوشته ها و یا درد دل كردن بعضی از خانم ها صورت گرفته كه آن هم بسیار محدود بوده و به عنوان برای رفتن به دادگاه خانواده كه بهترین مكان برای بدست آوردن اطلاعات در این زمینه

می باشد با مشكل روبرو شدم و شاید بتوان گفت با وجود خواندن روزنامه ها و مجلات باز هم اطلاعات كافی برای تحقیق جمع آوری نشد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تمرینات پیلاتس پاورپوینت وظایف مشاور حقوقی چیست مبانی نظری استرس شغلی واستر در محیط کار پاورپوینت اتصالات درسازه ها پاورپوینت دالهای پیش تنیده به روش پس كشیده