👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رسانه و فرهنگ پذیری در خانواده

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رسانه و فرهنگ پذیری در خانواده

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق رسانه و فرهنگ پذیری در خانواده

مشخصات فایل

تعداد صفحات

38

حجم

57/220 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق رسانه و فرهنگ پذیری در خانواده

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 38

از زمانی که انسان، در محیطی به نام جامعه ای بزرگ که از قواعد و قوانین خاص پیروی

می کند قرار گرفت، درگیر ساز و کارهائی شد که یا خود در شکل بخشیدن به آن نقش داشت و یا آنکه از دیگران تأثیر می پذیرفت و تأثیر سبب شد که شاکله شخصیتی روحی و فرهنگی او شکل بگیرد و چیزی به نام فرهنگ به وجود آید، فرهنگ شامل همه باورها و قوانین و آداب و رسومی شود که افراد به آن وابسته یا دل بسته اند. فرهنگ مقوله ای نیست که در زمانی کوتاه شکل بگیرد بلکه فرآیندی است که به یک دوره زمانی طولانی نیاز دارد و اهمیت خاص خود را پیدا می کند و در جامعه ای به عنوان یک امر یا رفتار مورد اقبال عموم قرار می­گیرد و کم کم به عنوان جزئی از باورهای بنیادی اقشار یا ملتی محسوب می شود. فرهنگ را می توان چون موجودی دانست که نفس می­کشد و حیات مند است. و مثل هر موجودی زایش و مرگی دارد.

مفهوم فرهنگ همراه با مفهوم جامعه،یکی از مفاهیمی است که در علوم اجتماعی زیاد به کار برده می شود و کمتر مفهومی در علوم اجتماعی به اندازة مفهوم فرهنگ در معرض تفسیرها و تعبیرهای گوناگون بوده است. از این رو می توان گفت که مفهوم فرهنگ نه تنها دشواری های زیاد به بار آورده است، بلکه به سبب تنوع و وسعت معنا، ایجاد وحدت نظر برسر گسترة موضوعی آن میسر نشده است. دگرگونی های پدید آمده در حوزة فرهنگ، به خصوص بر اثر گسترش نظام آموزش و پرورش و رسانه های همگانی یا روند جهانی شدن در نهایت مسائل حوزه فرهنگ را در برابر وظایف تازه ای قرار داده، با توجه به این تحولات گرچه به یک اعتبار می توان گفت که محتوا و هیأت فرهنگ تغییر می یابد، ولی هرگز رنگ و رو نمی بازد و از بین نمی رود، هر چند طیف وسیعی از اندیشه ها و عقاید نمی گذارد، فرهنگ را به آسانی جمع وجور کرد و بر سرحیطة موضوعی و محتوایی آن به توافق رسید، یا اجزای پراکنده آن را در مجموعه ای منسجم به هم آمیخت و از سامانی منسجم و روشن برخوردار ساخت. با این حال همواره فرهنگ با قدرت و توانایی چشمگیر خود حضور خود را به اثبات می رساند.(پهلوان چنگيز،1382،ص 11و12)

یاکوب بورکهارت(Jacob Burckhardt) می گوید: سه قدرت بزرگی که واقعیت هستی بشر و روند تاریخ را تعیین کرده اند عبارتند از : دین، قدرت، فرهنگ. (پهلوان ،چنگیز ،1382، ص13).

هنگامی که واژه فرهنگ را در گفتگوهای معمولی هر روزه، به کار می بریم، اغلب فرآورده های متعالی ذهن هنر و ادبیات، موسیقی و نقاشی و ... را در نظر داریم. فرهنگ به مجموعة شیوة زندگی اعضای یک جامعه اطلاق می شود ، چگونگی لباس پوشیدن ، رسم هاي ازدواج و زندگی ، الگوهای کار و اوقات فراغت و مراسم مذهبی، همه را در بر می گیرد. (گيدنز، آنتوني1376، ص 56)

فرهنگ ، معرفت و شناختی است که مردم، جهت تعبیر و تفسیر رفتار اجتماعی به کار می گیرند که این معرفت اکتسابی و تا حدی در میان افراد مشترک است (اسپردلی 1386، ص 26)

فرهنگ را بیشتر می­توان دیدگاه مشترک یک ملت تعریف کرد، فرهنگ رویکرد و شیوة برخورد آن ها برای درک واقعیت است و زمینه ای است که در آن تجربه مشاهده و تفسیر می شود (شارون جوئل، 1379، ص 138).

بر اساس تعریفی فرهنگ شامل تمامی عادات یک جامعه است ، یا اگر جامعه را مجموعه ای از افراد سازمان یافته بدانیم که شیوه زندگی خاصی دارند در این صورت فرهنگ یعنی همین شیوه زندگی تسودی باربو(Zevedei Barbu ) در کتاب خود به نام «جامعه، فرهنگ و شخصیت» می نویسد، بیشتر تعریف های فرهنگ بر دو نکته اشاره می کنند.

نخست عناصر فرهنگ، چه به صورت عادات اجتماعی جلوه گر شوند و چه به صورت روش زندگی یک جامعه تظاهر یابند؛ دوم : اثر انگیزاننده و هنجاری این عناصر بر رفتار فرد به بیان دیگر، کارکرد، ویژه فرهنگ، آفرینش و نگاهداری تداوم و همبستگی میان افراد یک جامعة معین است. (پهلوان، چنگیز، 1382، ص 13)

از فرهنگ هنگامی سخن می گوییم که روح بشر، فعالیت ها، روش ها و اکتسابات و رفتارهایش را به نقد می کند و سعی می کند آنها را بهبود بخشد تا از قید و بندها رهایی یابد و هر آنچه را که از درون مانع شکوفاییش می شود از میان بر دارد.

می توان به اعتباری گفت که آدمی هنگامی که کوشش هایی را در جهت انسانی ساختن به کار می بندد، او را با فرهنگ (= فرهیخته) می­نامیم. (پهلوان، چنگیز،1382، ص 15)

فهرست مطالب

فرهنگ

فرهنگ از منظر صاحبنظران علوم اجتماعی

خصوصیات فرهنگ

فرهنگ به واقعیت معنا می بخشد

فرهنگ پدیده ای فراگیر است

فرهنگ امری مشترک است

فرهنگ یاد گرفتنی است

فرهنگ به عنوان یک رفتار اکتسابی

سطح های فرهنگ

طبقه بندی فرهنگها

ابداع فرهنگ پذیری

فرهنگ پذیری

نوسازی مفهوم فرهنگ

عناصرمهم در فرهنگ پذیری

روند ها و متغیرهای فرهنگ پذیری

انواع فرهنگ پذیری

انواع فرهنگ پذیری از منظری دیگر

آژانس های فرهنگ پذیری

ماهیت رسانه

رسانه و فرهنگ پذیری

کارکردهای رسانه ها

رسانه ها و تغییر ارزشهای سنتی و شکاف نسلی

طبقه بندی نیاز های مرتبط با رسانه

تلویزیون

ویژگی های تلویزیون

تلویزیون به عنوان ابزاری فرهنگی

تلویزیون از دید نظریه پردازان

قدرت تلویزیون

کارکردهای مثبت تلویزیون

جنبه ها ی اجتماعی شدن کودکان

کارکردهای منفی تلویزیون

نقش ها و وظایف وسایل ارتباطی

کودک کیست

ویژگی های کودک در دوره ابتدایی

قابلیت های کودک نسبت به تلویزیون

ارتباط کودک و تلویزیون

کودکان قربانیان تلویزیون

فهرست منابع

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سیستم تنفس (ویژه ارائه کلاسی رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی) پاورپوینت استعاره های جدید(تئوری مدیریت پیشرفته) پاورپوینت معماری هند پاورپوینت فعالیت بدنی و سلامت پاورپوینت رفتار دیوارهای برشی صفحه ای فولادی